FLYING FISH

OMGAAN MET EXTRA INTENSITEIT EN EXTRA INTELLIGENTIE

WIE BEN IK?

Mijn naam is Ineka Sawyer. Ik heb inmiddels meer dan 15 jaar ervaring met hoogbegaafde kinderen en volwassenen. Omdat ik deze ervaring niet alleen in mijn beroep, maar ook in mijn persoonlijk leven heb opgedaan, ben ik op twee verschillende manieren ervaringsdeskundige. Mijn werkstijl wordt gekenmerkt door: grote interesse in mensen, inhoud, nuchterheid, leergierigheid, gedrevenheid, logica i.c.m. creatief denken, passie en humor.

Ik blijf altijd leren. Dat doe ik door het stellen van vragen en door ervaringen uit de praktijk continu te analyseren, te verbinden met bronnen uit de literatuur en zo steeds op zoek te gaan naar praktijkgerichte oplossingen.

Ik ben een wereldburger; opgegroeid in zes verschillende landen in drie werelddelen: Noord Amerika, Zuid Amerika en (Oost) Europa. Hierdoor heb ik affiniteit met minderheidsgroepen en heb ik vaardigheden ontwikkeld voor het omgaan met mensen met een andere culturele achtergrond en kan ik met een brede kijk en 'open mind' mensen met hun uiteenlopende hulpvragen benaderen. 

Flying Fish is lid van beroepsvereniging BPSW, werkt volgens de beroepsrichtlijnen voor professionals in sociaal werk en staat geregisteerd in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) (registratie nr.140008064).

Fyling Fish is structureel betrokken bij intervisie en werkgroepen gericht op de beroepspraktijk.

Ik ben i.o.t. specialist hoogbegaafdheid aan de Radboud Universiteit in Nijmegen (RITHA, de internationale variant van de postmaster ECHA opleiding, NVO-NIP geaccrediteerd).

In 1999 heb ik mijn diploma Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (HBO) behaald met als onderwerp voor mijn afstudeer scriptie 'Omgaan met cultuurverschillen binnen de hulpverlening'. Daarnaast heb ik verschillende modules Culturele Antropologie en Pedagogiek aan de Universiteit van Utrecht gevolgd (o.a. taalontwikkeling en meertaligheid bij jonge kinderen). Later heb ik Perzisch geleerd aan de Universiteit van Utrecht en ook enkele jaren bij Parsaban te Amsterdam.

Ik heb met zowel kinderen, tieners als volwassenen gewerkt en zowel individuele begeleiding alsook gezinsbegeleiding gegeven. Mijn werkervaring ligt in de hulpverlening aan (minderjarige alleenstaande) asielzoekers, de opvang voor daklozen en verslaafden, de psychiatrie en in het werken met gezinnen en kinderen. Ik ben gespecialiseerd in het werken met gezinnen uit andere (niet-westerse) culturen en kan makkelijk schakelen tussen cultuurverschillen en talen (Nederlands, Engels en Farsi). 

0